BIT Academy


○ Là một thành viên của BIT Group, BIT Academy - Học Viện Kinh Doanh Số Thực và Chiến được thành lập từ 2012 với sứ mệnh "Làm cho việc kinh doanh của bạn hiệu quả hơn" thông qua phương pháp MST®: Tư duy, Kỹ năng và Công cụ.

○ Mục tiêu của chúng tôi đến 2025 là trở thành Học viện Kinh Doanh Số Thực & Chiến số 1 ở Việt Nam với hệ thống trải dài trên toàn quốc.

○ Tiêu chí hoạt động của BIT Academy được đo lường bằng sự hài lòng và hiệu quả mà kiến thức, kỹ năng và công cụ của BIT Group mang lại cho học viên

Tại BIT Academy chúng tôi có hơn 20 khóa đào tạo chuyên sâu về tư duy, kỹ năng cung với bộ công cụ giúp bạn xây dựng hệ thống kinh doanh online, kinh doanh số và chuyển đổi số hiệu quả!